Data dodania artykułu: 2014.03.10

Świadczenia przedemerytalne

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE OD 1.03.2014 ROKU

Okres
obowiązywania

Miesięczna dopuszczalna kwota przychodu1) w zł

Miesięczna graniczna kwota przychodu2) w zł

Roczna dopuszczalna kwota przychodu w zł

Roczna graniczna kwota przychodu w zł

Wysokość
świadczenia w zł

od 1.03.2014 r.

912,60

2.555,10

10.951,20

30.661,20

991,39

1)   Kwota niepowodująca zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego (25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 r., ogłoszonego dla celów emerytalnych).

2)   Kwota niepowodująca zawieszenia świadczenia przedemerytalnego (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 r., ogłoszonego dla celów emerytalnych).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r. wyniosło 3.650,06 zł (M.P. z 2014 r. poz. 146).

...
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie