Data dodania artykułu: 2013.09.09

Podatek odroczony od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Znacząca nowelizacja UOR z roku 2000 wprowadziła pojęcie podatku odroczonego i określiła podstawowe zasady jego funkcjonowania w sferze ustalania tytułów, sposobu liczenia i rozliczania w latach następnych. Przed nowelizacją w niektórych jednostkach ustalano podatek odroczony, w tym właściwie tylko rezerwy na podatek odroczony. Dokonywano jednak tego głównie tzw. metodą wynikową. Jeśli jednostka wyliczała tytuły różniące w danym roku zysk brutto w ujęciu podatkowym od wyniku brutto w ujęciu księgowym, to różnice, które w przyszłości miały generować przychód podatkowy lub pomniejszać koszty podatkowe stanowiły podstawę wyliczenia rezerw na podatek odroczony. Jak wspomniano, aktywów na podatek odroczony raczej nie ustalano. Nowelizacja UOR wprowadziła tzw
Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 17/2013
...
Kup dostęp
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie