• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2014.06.27

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Akt prawny w wersji obowiązującej od dnia 2014-06-27

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)   Rozdział 1 Przepisy ogólne   Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa normuje:  1)  podatek od nieruchomości,  2)  podatek od środków transportowych,  3)  (uchylony),  4)  opłatę targową,  5)  opłatę miejscową, 5a)  opłatę uzdrowiskową,  6)  (uchylony),  7)  opłatę od posiadania psów.   Art. 1a. 1
...
Kup dostęp
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie