• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2014.01.19

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Akt prawny, ujednolicony przez redakcję, w wersji obowiązującej od dnia 2014-01-19

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378; z 2014 r. poz. 40)   Rozdział 1 Przepisy ogólne   Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa normuje:  1)  podatek od nieruchomości,  2)  podatek od środków transportowych,  3)  (uchylony),  4)  opłatę targową,  5)  opłatę miejscową, 5a)  opłatę uzdrowiskową,  6)  (uchylony),  7)  opłatę od posiadania psów.   Art. 1a. 1
...
Zarejestruj się
Kup dostęp
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2014
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie