• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2012.10.08

Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego właściciela

Wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy właściciela może zostać przez niego wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. Działanie to umożliwi podatnikowi dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz rozliczanie innych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu jako środka trwałego.

Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych następuje na podstawie uregulowań art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, czyli według ceny nabycia. Ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Wartość początkową samochodu należy pomniejszyć o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z ustawą o VAT podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku wprowadzenia prywatnego samochodu właściciela do działalności gospodarczej, podstawą jego wyceny jest dowód jego zakupu – faktura zakupu bądź umowa kupna-sprzedaży, zawierający cenę nabycia pojazdu. W praktyce jednak nie zawsze właściciel dysponuje takim dokumentem
Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 19/2012
...
Kup dostęp
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie