Data dodania artykułu: 2012.05.07

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej przez pracownika (np. palacza, dozorcę, pracownika ochrony itp.)? Jakie są terminy wypłaty takiego ekwiwalentu? Czy jest ustalona minimalna wysokość takiego ekwiwalentu? Czy obowiązuje jakiś limit kwotowy, powyżej którego taki ekwiwalent należy opodatkować?

Pracodawca, zgodnie z przepisami prawa pracy, ma obowiązek zapewnić pranie i konserwację odzieży roboczej, używanej przez pracowników. Jeżeli nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku – może nim obarczyć pracownika. Jednak w takiej sytuacji musi wypłacić pracownikowi stosowny ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej ustala pracodawca zgodnie z normami prawa pracy. Powinna być ona ustalona w wysokości realnych kosztów poniesionych przez pracownika. Częstotliwość wypłat ekwiwalentu może być miesięczna, kwartalna, półroczna, czy też roczna – taka naprawdę zależy od ustaleń przyjętych przez pracodawcę w przepisach zakładowych. Przepisy nie ustalają minimalnego ani maksymalnego limitu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – uzależniają wysokość wypłaty od tego, jakie realne koszty na ten cel ponosi pracownik
Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 9/2012
...
Kup dostęp
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie