Data dodania artykułu: 2011.03.21

Odsetki od nieterminowej zapłaty a koszty uzyskania przychodów

Spółka, w której pełnię funkcję prezesa, jest właścicielem sieci sklepów. Zdarza się, iż nie dotrzymujemy terminów płatności wobec naszych dostawców. W związku z zawartymi umowami z kontrahentami, Spółka uiszcza odsetki od nieterminowej zapłaty ciążących na niej zobowiązań. Czy uiszczane przez Spółkę odsetki od nieterminowej zapłaty stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami lub służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. W myśl art. 16 ust
Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 6/2011
...
Kup dostęp
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie