• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2014.02.10

Wzór oświadczenia członka OFE o przekazywaniu jego składki do OFE obowiązujący od dnia 1 lutego 2014 r.

Dnia 1 lutego bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. poz. 140).

Powyższe nowe rozporządzenie opracowane zostało w związku z wejściem w życie z tym samym dniem ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. poz. 1717). Przepis art. 11 wyżej wymienionej ustawy zmieniającej wprowadził możliwość złożenia przez członka otwartego funduszu emerytalnego (w skrócie OFE) w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, pisemnie lub poprzez zaufany profil platformy usług elektronicznych, oświadczenia o przekazywaniu do OFE składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn.zm.), począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 roku, oraz o zapoznaniu się z:

1)    informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz

2)    informacją dotyczącą poszczególnych OFE.

Artykuł 11 ust. 10 ustawy zmieniającej wprowadził jednocześnie upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru wyżej wymienionego oświadczenia, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia sprawności przebiegu składania oświadczeń i ochrony interesu ubezpieczonych. W związku z powyższym w opublikowanym nowym rozporządzeniu określony został wzór oświadczenia, stanowiący załącznik do tego rozporządzenia.

W oświadczeniu tym znajdują się między innymi: dane identyfikujące członka OFE składającego oświadczenie, jego dane adresowe, oświadczenie członka OFE o przekazywaniu składki do OFE oraz zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz aktualną informacją dotyczącą OFE.

Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 3/2014
...
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie