• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2013.12.16

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników w roku 2014 na dotychczasowym poziomie

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2014 nie zmieni się i wyniesie tak jak w roku bieżącym 0,95 zł na 1 litr oleju.

Powyższe wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz.U. poz. 1408), które weszło w życie 14 grudnia 2013 r.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn.zm.). Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 24/2013
...
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie