• mniejsza czcionka
  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • wyślij znajomemu
  • drukuj
  • dodaj do ulubionych
Data dodania artykułu: 2013.06.10

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników RTV w 2014 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z roku na rok podnosi obowiązkowe opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. W 2014 roku comiesięczna opłata w stosunku do opłat obowiązujących w bieżącym roku za telewizję albo radio i telewizję wzrasta o 0,65 zł, a za sam odbiornik radiowy opłata ta wzrasta o 0,25 zł.

I tak, w roku kalendarzowym 2014 opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiowego i telewizyjnego wyniesie 19,30 zł miesięcznie (w 2013 roku obowiązuje opłata w wysokości 18,65 zł), natomiast za używanie tylko odbiornika radiowego wyniesie 5,90 zł za jeden miesiąc (w 2013 roku opłata ta wynosi 5,65 zł).

Powyższe comiesięczne opłaty można nieco obniżyć uiszczając opłatę abonamentową z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Przykładowo płacąc za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiowego i telewizyjnego za rok z góry można zaoszczędzić kwotę 23,15 zł, bowiem roczna opłata abonamentowa w tym przypadku to koszt 208,45 zł, czyli około 17,37 zł miesięcznie.

Podobnie jest w przypadku opłaty abonamentowej uiszczanej za sam odbiornik radiowy – tutaj roczny abonament to koszt 63,70 zł, czyli około 5,31 zł za miesiąc. W tym przypadku oszczędzamy w skali roku kwotę wynoszącą 7,10 zł.

Przypominamy, iż opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być także uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące, to znaczy opłatę abonamentową na poczet 2014 roku można wnosić w roku bieżącym według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r.

Wskazane wyżej opłaty abonamentowe, obowiązujące w roku kalendarzowym 2014, wynikają z opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod pozycją 566 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r., które weszło w życie dnia 30 maja 2013 r.

Artykuł znajdziesz także w: Czasopiśmie Buchalter: 11/2013
...
powrót

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie