Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych


Kwota zaległości: PLN
Dzień wymagalności zapłaty podatku:
Dzień wpłaty podatku:
Uwzględnij obniżoną stawkę odsetek za zwłokę: nie
tak

Czasopismo Buchalter
Bieżący numer
PRENUMERATA
2015
  • Czasopismo Buchalter
  • Biuletyn Budżetowy
  • Rachunkowość w Oświacie